Седница Покрајинске изборне комисије

понедељак, 06.02.2012.

Покрајинска изборна комисија одржала је 02. фебруара 2012. године, седницу на којој је разматрала Информацију о финасијским средствима обезбеђеним у буџету АП Војводине за 2012. годину за рад Покрајинске изборне комисије. На истој седници Комисија је образовала неколико радних група и то: Радну групу за преиспитивање потребе за изменама Пословника Покрајинскe изборнe комисијe, Радну групу за израду аката (упутство, роковник, обрасци) неопходних за спровођење Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводинe и Радну групу за обављање припремних радњи у циљу одређивања предмета јавних набавки за потребе Покрајинске изборне комисије, на спровођењу покрајинских избора у 2012. години. У Раднe групe, кoje су образоване, поред чланова Комисије именована су и лица из реда покрајинских службеника.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs