Седница Покрајинске изборне комисије

петак, 02.03.2012.

Покрајинска изборна комисија одржала је 28. фебруара 2012. године, седницу на којој је разматрала и усвојила Пословник Покрајинске изборне комисије. Указано је на најзначајније новине у тексту Пословника а односе се на усклађивања садржаја печата са Статутом АП Војводине и прописима који се односе на службену употребу језика и писама националних заједница. Новину представљају одредбе којим је предвиђена сарадња Комисије са домаћим, страним, међународним и међурегионалним органима и организацијама о питањима из њене надлежности. Прецизирана су права и обавезе председника, чланова и секретара Комисије и њихових заменика, уређена јавност рада Комисије и заштита података о личности. Новине у погледу начина рада Комисије представљају могућност сазивања седнице електронском поштом, ограничење времена за расправу појединог члана а одредбма је прецизиран и начин одлучивања.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs