Седница Покрајинске изборне комисије

уторак, 06.03.2012.

Покрајинска изборна комисија одржала је 05. марта 2012. године, седницу на којој је утврдила боју папира гласачког и контролног листа. Гласачки листић, за избор посланика по пропорционалном изборном систему, штампаће се на папиру светло жуте боје, док ће контролни лист бити сиве боје. Гласачки листић, за избор посланика по већинском изборном систему, штампаће се на папиру светло зелене боје, док ће контролни лист бити светло розе боје.

Комисија је упозната и са Извештајем Радне групе за обављање припремних радњи у циљу одређивања предмета јавних набавки за спровођење избора за посланике у Скупштини АП Војводине. На истој седници Комисија је образовала  Радну групу за израду плана интегритета Покрајинске изборне комисије и Радну групу за утврђивање листе категорија регистратурског материјала Покрајинске изборне комисије, насталог у раду и  у вези са радом Kомисије. 

Комисија је на овој седници овластила Маријана Петровића и Јелену Злојутро, чланове Комисије за сарадњу са медијима односно давања обавештења о раду Комисије.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs