Седница Покрајинске изборне комисије

уторак, 13.03.2012.

Покрајинска изборна комисија одржала је 12. марта 2012. године, седницу на којој је Одлуком уредила образовање радних група за обављање нормативно-правних послова (ради припреме предлога аката, извештаја, предлоге ставова и објашњења); материјално-финансијских послова (ради припрема предлога аката којима се уређују питања у вези са коришћењем средстава обезбеђених финансијским планом Покрајинске изборне комисије); за координацију у вези са организацијом достављања изборног материјала и радну групу за посматраче тока избора. Комисија ће посебним решењем именовати чланове радне групе.

Комисија је упозната са Мишљењем Заштитника грађана поводом обезбеђивања услова за остваривање изборног права особа са инвалидитетом.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs