Седница Покрајинске изборне комисије

субота, 17.03.2012.

Покрајинска изборна комисија одржала je 16. марта 2012. године седницу на којој је донела Упутство за сровођење избора у 2012. години за избор посланика у Скупштину АП Војводине којим се ближе уређују поједина питања и радње од значаја за спровођење покрајинских избора. Саставни део овог Упутства чине обрасци за учеснике избора ради предузимања изборних радњи, који ће бити доступни на сајту Покрајинске изборне Комисије  и  седишту Комисије.

Поред тога,  Комисија  је  донла  је и Роковник за извршење изборних радњи у поступку спровођења избора за посланике у Скупштину АП Војводине.

Комисија је на седници именовала и чланове радних група за обављање нормативно-правних послова и материјално-финансијских послова.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs