Седница Покрајинске изборне комисије

среда, 04.04.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 04. априла 2012. године, седницу на којој је именовала Бориса Бајића, дипломираног правника, из Новог Сада, за члана, а Анику Биро, дипломирану правницу, из Малог Иђоша, за заменика члана у проширеном саставу Покрајинске изборне Комисије, као представнике подносиоца Избoрне листe VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – IŠTVAN PASTOR.

На данашњој седници Комисија је утврдила Објашњење у вези са применом члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, које се односи на именовање представника подносилаца потврђених предлога кандидата у проширени састав изборне комисије изборне јединице.

Комисија је донела и Одлуку о утврђивању листе категорија регистратурског материјала насталог у раду или у вези са радом Покрајинске изборне комисије.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs