Седница Покрајинске изборне комисије

четвртак, 12.04.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 12. априла 2012. године, седницу на којој је донела Правила о коришћењу и расподели средстава предвиђених Законом о финансирању политичких активности за покриће трошкова изборне кампање за избор посланика у Скупштину АП  Војводине на изборима расписаним за 6 мај 2012. године. Средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање из јавних извора обезбеђују се у буџету АП Војводине, у години у којој се одржавају редовни избори за посланике у Скупштину АП Војводине, у износу од 0,1% расхода буџета Аутономне Покрајине, за годину за коју се буџет доноси. Ова средства расподељују се: у висини од 50% за покриће трошкова изборне кампање покрајинских избора по пропорционалном изборном систему и 50% за покриће трошкова изборне кампање покрајинских избора по већинском изборном систему.

Комисија је на седници донела и Решење о образовању Радне групе за координацију у обављању одређених изборних радњи, у вези са достављањем  изборног материјала изборним Комисијама изборних јединица.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs