Седница Покрајинске изборне комисије

петак, 20.04.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 20. априла 2012. године, седницу на којој је утврдила да коалициона изборна листа СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ДСМ, ДЗХ, ДЗВМ, СЛОВАЧКА СТРАНКА – ЛАСЛО РАЦ САБО, садржи недостатке који су сметња за проглашење изборне листе у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину АП Војводине. На основу тога, Комисија је донела закључак којим се подносиоцу коалиционе изборне листе СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ДСМ, ДЗХ, ДЗВМ, СЛОВАЧКА СТРАНКА, налаже да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка отклони те недостатке. Тим закључком истовремено ће се подносиоцу изборне листе указати на радње које треба да обави ради отклањања недостатака.

На данашњој седници Комисија је, такође, утврдила да Изборна листа ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА – НЕНАД СТЕВОВИЋ – CRNOGORSKA PARTIJA – NENAD STEVOVIĆ, садржи недостатке и донела закључак којим се налаже подносиоцу ове изборне листе да отклони недостатке.

Комисија је на седници именовала и Александра Новаковића, дипломираног правника, из Новог Сада, за члана, а Сашу Дошена, дипломираног правника, из Новог Сада, за заменика члана у проширеном саставу Покрајинске изборне Комисије, као представнике подносиоца Избoрне листe “ДВЕРИ ЗА СРПСКУ ВОЈВОДИНУ”.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs