Седница Покрајинске изборне комисије

субота, 21.04.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 21. априла 2012. године, седницу на којој је прогласила Коалициону изборну листу под редним бројем 11 СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, СЛОВАЧКА СТРАНКА – ЛАСЛО РАЦ САБО и Изборну листу под редним бројем 12 MAGYAR REMÉNY MOZGALOM - LÁSZLÓ BÁLINT, ПОКРЕТ МАЂАРСКЕ НАДЕ - БАЛИНТ ЛАСЛО.

Проглашењем изборних листи, Комисија је утврдила да подносиоци ових изборних листа испуњавају услове за одређивање члана  и заменика члана  у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Комисија је на данашњој седници утврдила и да изборна листа СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДРАГАН ДАШИЋ, садржи недостатке који су сметња за проглашење изборне листе у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину АП Војводине. На основу тога, Комисија је донела закључак којим се подносиоцу изборне листе СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, налаже да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка отклони те недостатке. Тим закључком истовремено ће се подносиоцу изборне листе указати на радње које треба да обави ради отклањања недостатака.

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs