Седница Покрајинске изборне комисије

уторак, 22.05.2012.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 22. маја 2012. године, утврдила Извештај о привременим резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине након поновљеног гласања одржаног 20. маја 2012. године. Након завршеног поновљеног гласања, обрађени су резултати из укупно 59 изборних јединица, а резултати из Изборне јединице Нови Кнежевац нису обрађени, због тога што ће се 27. маја 2012. године обавити поновљено гласање, на бирачком месту број 13 Месна заједница Српски Крстур. Поред тога, резултати нису коначни пошто теку рокови за одлучивање по поднетим приговорима, односно за подношење жалбе надлежном суду.

На данашњој седници, Комисија је донела Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању, расписаном за 27. мај 2012. године. У Изборној јединици 29 Нови Кнежевац на бирачком месту 13, Месна заједница Српски Крстур, утврђује се број од 759 гласачких листића, као и број резервних гласачких листића који се одређује у износу од 0,3% од утврђеног броја гласачких листића и износи 2 гласачка листића. Комисија је донела и Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину АП Војводине по поновљеном гласању, расписаном за 27. мај 2012. године, утврђује се број од 1 контролног и 1 резервног листа.

Комисија је, на данашњој седници донела и Одлуку о накнади за рад бирачких одбора на  поновљеном гласању за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, одржаном 18. маја 2012. године, за Изборну јединицу 48 Сомбор II, на бирачким  местима број 4 Месна заједница “Црвенка”, Сомбор, број 46 Месна заједница Алекса Шантић, Алекса Шантић и број 47 Кафана “Ослобођење”, Алекса Шантић.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs