Седница Покрајинске изборне комисије

четвртак, 21.06.2012.

Покрајинска изборна комисија је на седницама одржаним дана 20. јуна 2012. године донела Одлуку о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине Зубац Пери, књижевнику из Новог Сада и Докмановић Тањи, економисти из Вршца, кандидатима са Изборне листе „Избор за бољу Војводину-Бојан Пајтић“, уместо Бојану Пајтићу, доктора правних наука из Новог Сада и Петровићу проф. др Драгославу, физичара из Новог Сада, који су Покрајинској изборној комисији доставила изјаву о неприхватању мандата. Поред тога, додељени су мандати и Лалић Наташи, дипломираном инж. заштите из Зрењанина и Паљов Адаму, инж. електротехнике из Арадца са Изборне листе Лига социјалдемократа Војводине - Ненад Чанак, уместо Чанак Ненаду, дипломираном економисти из Новог Сада и Костреш Бојану, дипломираном економисти из Ечке, који су такође доставили изјаве о неприхватању мандата.

Такође, Комисија је донела и Одлуку о изменама и допунама извештаја о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину АП Војводине расписаних за 06. мај 2012. године, а којa се доставаља Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата посланика.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs