Седница Покрајинске изборне комисије

понедељак, 05.11.2012.

Неки текст за прву седницу Покрајинске изборне комисије.Неки текст за прву седницу Покрајинске изборне комисијеНеки текст за прву седницу Покрајинске изборне комисијеНеки текст за прву седницу Покрајинске изборне комисијеНеки текст за прву седницу Покрајинске изборне комисије дф асдфасдф асфдфасдф асдф а фдас 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs