Саопштења

Саопштење са десете седнице

уторак, 23.07.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 19. јула 2019. године, донела Одлуку о образовању Радне групе Покрајинске изборне комисије за нормативно – правнe  послове и Одлуку о образовању Радне групе Покрајинске изборне комисије за материјално – финансијске послове.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 19. јула 2019. године, донела Одлуку о образовању Радне групе Покрајинске изборне комисије за нормативно – правнe  послове и Одлуку о образовању Радне групе Покрајинске изборне комисије за материјално – финансијске послове.

Саопштење са девете седнице

четвртак, 30.05.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 28. маја 2019. године,  ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланика  Милана Тодоровића, због смрти, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине  Јасмини Стевановић,  са коалиционе Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, са чије листе је  изабран посланик коме  је престао мандат. 

Саопштење са седме седнице

четвртак, 14.02.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној  13. фебруара 2019. године,  ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланика  Радослава Стриковића, због смрти, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине  Горану Латковићу из Челарева,  са колаиционе Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија – Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС), са чије листе је  изабран посланик коме  је престао мандат. 

Саопштење са шесте седнице

уторак, 13.03.2018.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 13. марта 2018. године, ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланици Драгани Милошевић, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Марку Шијану, дипломираном правнику из Зрењанина, са коалиционе Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, са чије листе је изабран посланик коме је престао мандат. 

Саопштење са пете седнице

понедељак, 27.02.2017.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној  27. фебруара 2017. године, ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланику, Проф.др.Тамашу Корхецу, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Акошу Елвеђију из Телечке, са коалиционе Изборне Magyar mozgalom az autonómiáért – Dr. Korhecz Tamás – VMDK – Csonka Áron,  Мађарски покрет за аутономију – Др Тамаш Корхец – ДЗВМ – Арон Чонка са чије листе је изабран посланик коме  је престао мандат. 

Саопштење са четврте седнице

уторак, 20.12.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 20. децембра  2016. године, ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланику, Зорану Славујевићу, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Марку Каранфиловићу, из  Каравукова, са коалиционе Изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“, са чије листе је изабран посланик коме је престао мандат. 

Саопштење са треће седнице

четвртак, 24.11.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 24. новембра 2016. године, ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланику, Ђорђу Стојшићу, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине  Шућуровић Саши, помоћном истраживачу у математици, из Новог Бечеја, са коалиционе Изборне листе НЕНАД ЧАНАК - ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – ДИГНИ ГЛАВУ!, са чије листе је изабран посланик коме је престао мандат. 

Саопштење са друге седнице

понедељак, 07.11.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 7. новембра  2016. године, донела Одлуку о измени Пословника Покрајинске изборне комисије и Одлуку о легитимацији чланова Покрајинске изборне комисије, због потребе да се садржај печата Покрајинске изборне комисије као и изглед и садржај легитимације чланова Покрајинске изборне комисије усклади са Покрајинском скупштинском одлуком о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине а који су уређени Упутством о ближем уређивању коришћења симбола Аутономне покрајине Војводине.  

Комисија је одобрила средства  која су недостајала општини Оџаци, за трошкове доставе обавештења бирачима за избор посланика у Скупштину АП Војводине у складу са приложеном документацијом. Комисија је, имајући у виду пројекцију потребних средстава до краја буџетске године, донела Закључак да се део неискоришћених средстава планираних Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, прененесу у текућу буџетску резерву.

Саопштење са прве седнице

четвртак, 15.09.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 15. септембра  2016. године,  ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланику Горану Савићу, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Татиани Вујачић, др. медицине специјалисти педијатрије, из Бачког Петровца, са коалиционе Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs