Саопштења

Саопштење са четрнаесте седнице

среда, 19.02.2020.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године, утврдила Пречишћен текст Пословника Покрајинске изборне комисије и образовала Радну групу  за обављање припремних радњи у циљу одређивања предмета јавних набавки за потребе Покрајинске изборне комисије, са задатком да утврди спецификацију изборног материјала за избор посланика у Скупштину АП Војводине у 2020. години и обави друге припремне радње у циљу одређивања предмета јавних набавки, те да о томе достави Извештај Покрајинској изборној комисији.

Саопштење са тринаесте седнице

петак, 27.12.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 26. децембра 2019. године, донела Одлуку о изменама и допунама Пословника Покрајинске изборне комисије због потребе да поједине одредбе треба прецизирати и допунити, као и усагласити са прописима, како би се створио нормативни оквир за ефикаснији рад Покрајинске изборне комисије.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 26. децембра 2019. године, донела Одлуку о изменама и допунама Пословника Покрајинске изборне комисије због потребе да поједине одредбе треба прецизирати и допунити, као и усагласити са прописима, како би се створио нормативни оквир за ефикаснији рад Покрајинске изборне комисије.

Саопштење са дванаесте седнице

четвртак, 28.11.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 27. новембра 2019. године, утврдила измену Плана потребних средстава за трошкове спровођења избора и редован рад Покрајинске изборне комисије за 2020. годину, који је достављен генералном секретару Скупштине АП Војводине, ради утврђивања Предлога скупштинског буџета за 2020. годину.

Саопштење са једанаесте седнице

понедељак, 02.09.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 29. августа 2019. године, утврдила План потребних средстава за трошкове спровођења избора и редован рад Покрајинске изборне комисије за 2020. годину, који је достављен генералном секретару Скупштине АП Војводине, ради утврђивања скупштинског буџета за 2020. годину.

Саопштење са десете седнице

уторак, 23.07.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 19. јула 2019. године, донела Одлуку о образовању Радне групе Покрајинске изборне комисије за нормативно – правнe  послове и Одлуку о образовању Радне групе Покрајинске изборне комисије за материјално – финансијске послове.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 19. јула 2019. године, донела Одлуку о образовању Радне групе Покрајинске изборне комисије за нормативно – правнe  послове и Одлуку о образовању Радне групе Покрајинске изборне комисије за материјално – финансијске послове.

Саопштење са девете седнице

четвртак, 30.05.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 28. маја 2019. године,  ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланика  Милана Тодоровића, због смрти, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине  Јасмини Стевановић,  са коалиционе Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, са чије листе је  изабран посланик коме  је престао мандат. 

Саопштење са осме седнице

четвртак, 07.03.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној  7. марта  2019. године, донела Одлуку о изменама Одлуке о накнади за рад члановима Покрајинске изборне комисије којом је утврђен  нов начин обрачуна накнаде, чиме се рационализују, односно смањују  средства предвиђена за те намене. 

Саопштење са седме седнице

четвртак, 14.02.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној  13. фебруара 2019. године,  ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланика  Радослава Стриковића, због смрти, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине  Горану Латковићу из Челарева,  са колаиционе Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија – Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС), са чије листе је  изабран посланик коме  је престао мандат. 

Саопштење са шесте седнице

уторак, 13.03.2018.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 13. марта 2018. године, ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланици Драгани Милошевић, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Марку Шијану, дипломираном правнику из Зрењанина, са коалиционе Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, са чије листе је изабран посланик коме је престао мандат. 

Саопштење са пете седнице

понедељак, 27.02.2017.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној  27. фебруара 2017. године, ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланику, Проф.др.Тамашу Корхецу, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Акошу Елвеђију из Телечке, са коалиционе Изборне Magyar mozgalom az autonómiáért – Dr. Korhecz Tamás – VMDK – Csonka Áron,  Мађарски покрет за аутономију – Др Тамаш Корхец – ДЗВМ – Арон Чонка са чије листе је изабран посланик коме  је престао мандат. 

Саопштење са четврте седнице

уторак, 20.12.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 20. децембра  2016. године, ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланику, Зорану Славујевићу, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Марку Каранфиловићу, из  Каравукова, са коалиционе Изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“, са чије листе је изабран посланик коме је престао мандат. 

Саопштење са треће седнице

четвртак, 24.11.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 24. новембра 2016. године, ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланику, Ђорђу Стојшићу, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине  Шућуровић Саши, помоћном истраживачу у математици, из Новог Бечеја, са коалиционе Изборне листе НЕНАД ЧАНАК - ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – ДИГНИ ГЛАВУ!, са чије листе је изабран посланик коме је престао мандат. 

Саопштење са друге седнице

понедељак, 07.11.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 7. новембра  2016. године, донела Одлуку о измени Пословника Покрајинске изборне комисије и Одлуку о легитимацији чланова Покрајинске изборне комисије, због потребе да се садржај печата Покрајинске изборне комисије као и изглед и садржај легитимације чланова Покрајинске изборне комисије усклади са Покрајинском скупштинском одлуком о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине а који су уређени Упутством о ближем уређивању коришћења симбола Аутономне покрајине Војводине.  

Комисија је одобрила средства  која су недостајала општини Оџаци, за трошкове доставе обавештења бирачима за избор посланика у Скупштину АП Војводине у складу са приложеном документацијом. Комисија је, имајући у виду пројекцију потребних средстава до краја буџетске године, донела Закључак да се део неискоришћених средстава планираних Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, прененесу у текућу буџетску резерву.

Саопштење са прве седнице

четвртак, 15.09.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 15. септембра  2016. године,  ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланику Горану Савићу, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Татиани Вујачић, др. медицине специјалисти педијатрије, из Бачког Петровца, са коалиционе Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs