Саопштења

Саопштење са 29. седнице

недеља, 31.05.2020.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 31. маја 2020. године, донела је Решење о одређивању 1781 бирачких места за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 21. јун 2020. године и Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020. године.

Такође је Комисија утврдила Контролни формулар за логичко-рачунско слагање резултата гласања на бирачком месту.

Комисија је обавештена да ће у складу са спроведеним поступком јавних набавки, гласачке листиће и други изборни материјал за гласање на изборима за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020. године,  штампати Јавно предузеће „Службени гласник“, Београд. 

Саопштење са 28. седнице

четвртак, 28.05.2020.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 28. маја 2020. године, донела је Одлуку о одређивању послова које обављају Радна тела Републичке изборнe комисије на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020. године и Одлуку о накнадама , материјалним и другим трошковима за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020. године.

На седници је Комисија констатовала да Иван Јанковић и Александар Урбанек, дипломирани правници постају члан и заменик члана Покрајинске изборне комисије, у проширеном саставу, као представници подносиоца проглашене Изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ- ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО (Покрет обнове КраљевинеСрбије, Монархистички фронт) - Жика Гојковић. 

На седници је Комисија констатовала и да Маја Мрнуштик и Славко Жива, дипломирани правници постају члан и заменик члана Покрајинске изборне комисије, у проширеном саставу, као представници подносиоца проглашене Изборне листе ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ- уједињени за демократску Србију (Лига социјалдемократа Војводине, заједно за Војводину, Војвођанска партија, Демократски савез Хрвата у Војводини, Црногорска партија, Демократски блок). 

 

Саопштење са 26. седнице

понедељак, 16.03.2020.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 16. марта 2020. године, прогласила је Изборну листу ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - уједињени за демократску Србију (Лига социјалдемократа Војводине, заједно за Војводину, Војвођанска партија, Демократски савез Хрвата у Војводини, Црногорска партија, Демократски блок) под редним бројем 5. коју је поднела Коалицијa ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ- уједињени за демократску Србију и донела Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана Коалиције ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ- уједињени за демократску Србију, у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Комисија је прогласила и Изборну листу под редним бројем 6. ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ - ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт) - Жика Гојковић  коју је поднела Коалиција: ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ- ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО и донела Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана Коалиције ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ - ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО, у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Комисија је донела и  Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписаних за 26. април 2020. године

Предата изборна листа ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ - ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт) - Жика Гојковић

недеља, 15.03.2020.

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 15. марта 2020. године, у 22.35 часова, Изборну листу ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ - ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт) - Жика Гојковић, коју је поднела Коалиција: ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ - ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО, а подржало је 6842 бирача. 

 

Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа, од пријема листе, прогласити изборну листу.

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе, подносиоцу изборне листе оставља се рок од 48 часова од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.

Предата изборна листа ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - уједињени за демократску Србију

недеља, 15.03.2020.

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 15. марта 2020. године, у 22.18 часова, Изборну листу ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - уједињени за демократску Србију (Лига социјалдемократа Војводине, Заједно за Војводину, Војвођанска партија, Демократски савез Хрвата у Војводини, Црногорска партија, Демократски блок), коју је поднела Коалиција ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ-уједињени за демократску Србију, а подржало је 6623 бирача. 

 

Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа, од пријема листе, прогласити изборну листу.

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе, подносиоцу изборне листе оставља се рок од 48 часова од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.

Саопштење са 25. седнице

петак, 13.03.2020.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 13. марта 2020. године, донела Решење којим се утврђује да Мирослав Милосављевић и Филип Радуловић, дипломирани правници постају члан и заменик члана Покрајинске изборне комисије, у проширеном саставу, као представници подносиоца ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА и Решење којим се утврђује да  Тимеа Мужика Тот и Јожеф Лимбургер, дипломирани правници постају члан и заменик члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу, као представници подносиоца Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор.

На истој седници, Покрајинска изборна комисија донела је  Одлуку о поверавању послова бирачких одбора бирачким одборима који ће спроводити изборе за народне посланике, расписанe за 26. април 2020.

Саопштење са 24. седнице

среда, 11.03.2020.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 11. марта 2020. године, прогласила је Изборну листу Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор, под редним бројем 4., коју је поднео Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Szövetség и донела Решење о утврђивање положаја политичке странке националне мањине и Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана Савеза војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Szövetség у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Саопштење са 23. седнице

среда, 11.03.2020.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 11. марта 2020. године,  донела Закључак којим се подносиоцу Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор налаже да отклони утврђени недостатак у изборној листи у року од 48 часова од достављања Закључка.

На истој седници, Покрајинска изборна комисија је прогласила је Изборну листу  Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  под редним бројем 3., коју је поднела СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА и донела је Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Саопштење са 22. седнице

уторак, 10.03.2020.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 10. марта 2020. године,  донела Закључак којим се подносиоцу Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  налаже да отклони утврђени недостатак у изборној листи у року од 48 часова од достављања Закључка.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 10. марта 2020. године,  донела Закључак којим се подносиоцу Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  налаже да отклони утврђени недостатак у изборној листи у року од 48 часова од достављања Закључка.

Предата изборна листа Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор

уторак, 10.03.2020.

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 10. марта 2020. године, у 17.40 часова, Изборну листу Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор, коју је поднео Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Szövetség, а подржало је 5236 бирача. 

Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа, од пријема листе, прогласити изборну листу.

 

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе, подносиоцу изборне листе оставља се рок од 48 часова од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.

Предата изборна листа Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

уторак, 10.03.2020.

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 10. марта 2020. године, у 17.10 часова, Изборну листу Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, коју је поднела СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, а подржало је 6285 бирача. 

Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа, од пријема листе, прогласити изборну листу.

 

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе, подносиоцу изборне листе оставља се рок од 48 часова од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.

Саопштење са 21. седнице

уторак, 10.03.2020.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 10. марта 2020. године, донела Решење којим се утврђује да Миланa Вуковић и Милан Плећаш, дипломирани правници постају члан и заменик члана Покрајинске изборне комисије, у проширеном саставу, као представници подносиоца Коалиције: Александар Вучић – За нашу децу. и Решење којим се утврђује да Милан Ђукић и Александар Миловановић, дипломирани правници постају члан и заменик члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу, као представници подносиоца Коалиције „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“.

Саопштење са 20. седнице

субота, 07.03.2020.

Покрајинска изборна комисија је, на седници дана 7. марта 2020. године,  прогласила  Изборну листу ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ под редним бројем 2., коју је поднела Коалиција „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“, за изборе за посланике у Скупштину  Аутономне покрајине Војводине расписане за 26. априла 2020. године.

Комисија је након проглашења Изборне листе донела Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије с обзиром да је подносилац наведене Изборне листе, предложио 120 кандидата,  односно  најмање половину кандидата од укупног броја посланика који се бира. 

Саопштење са 19. седнице

субота, 07.03.2020.

Покрајинска изборна комисија је, на седници дана 7. марта 2020. године, донела Закључак којим се подносиоцу Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ налаже да отклони утврђени недостатак у изборној листи у року од 48 часова од достављања Закључка.

Предата изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ - "Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма"

петак, 06.03.2020.

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 06. марта 2020. године, у 21.45 часова, Изборну листу ИВИЦА ДАЧИЋ - "Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма", коју је поднела Коалиција "Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)", а подржало је 7574 бирача. 

Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа, од пријема листе, прогласити изборну листу.

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе, подносиоцу изборне листе оставља се рок од 48 часова од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.

 

Саопштење са 18. седнице

петак, 06.03.2020.

Покрајинска изборна комисија је, на седници дана 6. марта 2020. године, прогласила Изборну листу АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. под редним бројем 1., коју је поднела Коалиција:Александар Вучић – За нашу децу, за изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписане за 26. априла 2020. године.

Комисија је након проглашења Изборне листе донела Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије с обзиром да је подносилац наведене Изборне листе, предложио 120 кандидата, односно најмање половину кандидата од укупног броја посланика који се бира. 

Предата изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

четвртак, 05.03.2020.

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 05. марта 2020. године, у 13.06 часова, Изборну листу АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., коју је поднела Коалиција: Александар Вучић – За нашу децу., а подржало је 8.347 бирача. 

 

Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа, од пријема листе, прогласити изборну листу.

 

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе, подносиоцу изборне листе оставља се рок од 48 часова од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.

Обавештење

уторак, 03.03.2020.

Председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине, г. Иштван Пастор расписао је изборе за посланике у Скупштину АП Војводине који ће се одржати 26. априла 2020. године.

Органи за спровођење избора су Покрајинска изборна комисија и бирачки одбори.

Седиште Покрајинске изборне комисије је у згради Скупштине АП Војводине, Владике Платона бб (улаз из Бановинског пролаза).

Радно време Покрајинске изборне комисије: 08.00 – 20.00 часова.

Најава странке на контакт телефон:
021/456-010, 021/487-4188, 021/487-4900
е-пошта: pik@skupstinavojvodine.gov.rs
web: www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs

Саопштење са шеснаесте седнице

понедељак, 02.03.2020.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 2. марта 2020.године,  донела Одлуку о образовању радних група Покрајинске изборне комисије.  Комисија образује радне групе из реда својих чланова, док стручне и административно – техничке послове за потребе радних група обављају запослени у Служби Скупштине АП Војводине ангажовани за рад у Комисији. Одлуком о образовању  радне групе утврђују се њен састав и задаци.

Комисија је образовала: Радну групу за приговоре, Радну групу за координацију са Републичком изборном комисијом и другим изборним органима, Радну групу за посматраче,  Радну групу за припрему и штампање изборног материјала и Радну групу за статистичку обраду изборних резултата; ради обављања послова и задатака из делокруга рада Покрајинске изборне комсије за време спровођења избора за избор посланика у Скупштину  АП Војводине, у 2020. години.

Поред наведених радних група, 19. јула 2019. године, Покрајинска изборна комисија је образовала Радну групу за нормативно правне послове и Радну групу за материјално – финансијске послове.    

Саопштење са петнаесте седнице

петак, 28.02.2020.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 28. фебруара 2020. године, размотрила и усвојила Извештај Радне групе за обављање припремних радњи у циљу одређивања предмета јавних набавки за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, који ће се одржати у 2020. години и донела Закључке које је упутила генералном секретару Скупштине Аутономне покрајине Војводине ради спровођења поступка јавних набавки.  

Комисија је донела Одлуку о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листa за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, који ће се одржати у 2020. години,  којом је утврдила да ће се гласачки листић штампати на  папиру светло плаве боје (СМYК-10,5,0,0), а контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на папиру  беж боје  (СМYК-0,10,20,0). 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs