Конференција за медије Покрајинске изборне комисије

субота, 17.03.2012.

Покрајинска изборна комисија одржала је конференцију за медије на којој су говорили председник Покрајинске изборне комисије Дарко Рудић и чланови Комисије Јелена Злојутро и Маријан Петровић.

Председник комисије изјавио је за медије да је на данашњој седници Комисија донела Упутство за сровођење избора у 2012. години за избор посланикa у Скупштину АП Војводине, којим се ближе уређују питања и радње за спровођење покрајинских избора и утврдила обрасце за учеснике избора по пропорционалном и већинском изборном систему, који ће бити доступни на сајту Покрајинске изборне комисије и у просторијама Комисије. Поред тога, Комисија је донела и Роковник за извршење изборних радњи у поступку спровођења избора за посланике у Скупштину АП Војводине у 2012. години.

Новина у односу на изборе из 2008. године, односи се на састав изборне листе на којој између свака три кандидата на листи мора бити кандидат припадник мање заступљеног пола на листи. Мандат са изборне листе додељује се кандидату по редоследу на изборној листи, почев од првог са листе. На овим изборима примењује се и Закон о финансирању политичких активности, којим је дата могућност политичким субјектима да за покриће трошкова изборне кампање користе средства из јавних извора. Ова средства износе 0,1% расхода буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs