Саопштење

четвртак, 16.04.2009.

Покрајинска изборна комисија на седницама одржаним 09. априла и 16. априла 2009. године, је у поступку доделе мандата за посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, уместо Зорана Ђаковића, коме је престао мандат са 14. фебруаром 2009. године, констатовала да мандат за новог посланика припада Изборној листи Српска радикална странка – Томислав Николић. Први следећи кандидат на Изборној листи је Александра Мајкић.

По члану 78. став 5. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, пре доделе мандата, Покрајинска изборна комисија је у обавези да од кандидата прибави сагласност да прихвата мандат. Подносилац Изборне листе, је предложио да се мандат додели наредном кандидату са листе, међутим, није достављена изјава Александре Мајкић о не прихватању мандата посланика, која је услов да се мандат додели следећем кандидату. Комисија је о утврђеном обавестила подносиоца Изборне листе и затражила да се у одређеном року потребна документа доставе. Како то подносилац изборне листе није учинио, Комисија се обратила првом следећем кандидату са листе да достави писмену сагласност да прихвата мандат за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, или изјаву о не прихватању мандата , уколико не прихвата мандат.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs