Саопштење

петак, 27.03.2009.

На седници Покрајинске изборне комисије одржаној 27. марта 2009. године, донета је Одлука којом се одређује Милорад Гашић, члан Комисије, да у случају одсутности или спречености председника Комисије као и заменика председника Комисије, сазове седницу Комисије, предложи дневни ред, председава јој и обавља друге послове председника Комисије утврђене Одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и Пословником Покрајинске изборне комисије.

Чланови Комисије на данашњој седници упознати су са оставком коју је Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, понудила Зденка Стакић, на место прeдседника Комисије и оставком коју је поднео Ненад Симовић, на место заменика председника Комисије као и Предлогом одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs