Саопштење

четвртак, 19.02.2009.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 19. фебруара 2009. године, једногласно је именовала Комисију за излучивање безвредног регистратурског материјала, насталог у раду Покрајинске изборне комисије за време спровођења избора расписаних за 19. септембар 2004. године. У складу са прописима који уређују попис, чување и поступање са архивском грађом, задатак Комисије је да изврши одабир архивске грађе према утврђеним роковимa чувања и по добијеној сагласности излучи безвредан регистратурски материјал.

Седници је председавала Зденка Стакић, председник Комисије.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs