Прва седница Покрајинске изборне комисије

четвртак, 15.01.2009.

Покрајинска изборна комисија, коју је Скупштина Аутономне Покрајине Војводине именовала 10. октобра и 22. децембра 2008. године, одржала је 15. јануара 2009. прву седницу.

Комисија је једногласно утврдила Извештај о додели посланичког мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине доставила је на надлежан поступак Покрајинској изборној комисији, Одлуку о престанку мандата посланику др Милијану Поповићу са Изборне листе Српска радикална странка – Томислав Николић, због смрти. По члану 78. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, када посланику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада изборној листи са које је посланик изабран. Увидом у наведену изборну листу и на предлог политичке странке Српска радикална странка, Комисија је посланички мандат доделила Рајку Мрђи, дипломираном економисти из Сомбора, рођеном 1953. године. Извештај о додели мандата доставиће се Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, ради верификације мандата посланика.

Комисија је размотрила и захтев Одбора за административна и мандатно – имунитетска питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине за достављање документације у вези са Изборном листом Српска радиклана странка – Томислав Николић са избора одржаних 11. маја 2008. године. Комисија је закључила да достави Изборну листу Српска радиклана странка – Томислав Николић са пратећом документацијом Одбору за административна и мандатно – имунитетска питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, који је по члану 64. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине надлежан да утврди разлоге престанка мандата посланика.

Седници је председавала Зденка Стакић, председник Комисије.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs