Саопштење

уторак, 17.08.2004.

Дана 16.08.2004. године одржана је прва седница Покрајинске изборне комисије којој је председавао Слободан Надрљански, председник Комисије.

Комисија је утврдила непосредне задатке за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине које је председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине Ненад Чанак расписао за 19. септембар 2004. године.

На данашњој седници Покрајинске изборне комисије утврђени су обрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине који су доступни на интернет презентацији Покрајинске изборне комисије, адреса: www.izboriapv2004.info.

Комисија обавештава јавност да се њене просторије налазе у згради Скупштине АП Војводине у Новом Саду, улица Владике Платона бб.

Истовремено, Комисија обавештава бираче да могу предлагати упис, допуне или исправку бирачког списка на начин утврђен Законом у складу са чланом 10. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Сва обавештења у вези спровођења избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине могу се добити на телефоне: 021/456-010 и 021/456-012 од 8,00 до 20,00 часова.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs