Саопштење - излазност за 10 часова

недеља, 20.05.2012.

Према обрађеним подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија изборних јединица, излазност бирача на бирачким местима у Аутономној Покрајини Војводини до 10,00 часова износи 11,06%.

Излазност бирача у Северно-бачком округу износи 17,06%, Средње-банатском 11,25%, Северно-банатском 9,62%, Јужно-банатском 8,87%, Западно-бачком 10,98%, Јужно-бачком 9,85% и Сремском округу 9,01%.

Највећа излазност бирача на територији АП Војводине забележена је у општини Суботица и износи 18,95%, а најмања у општини Ковачица и износи 6,21%.

Покрајинска изборна комисија ће се обратити јавности са најновијим подацима након добијених података од изборних комисија изборних јединица о излазности бирача на бирачка места у 13 часова.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs