Саопштење - излазност за 15 часова

недеља, 20.05.2012.

Према обрађеним подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија изборних јединица, излазност бирача на бирачким местима у Аутономној Покрајини Војводини до 15,00 часова износи 25,90%.

Излазност бирача у Северно-бачком округу износи 23,84%, Средње-банатском 24,52%, Северно-банатском 27,26%, Јужно-банатском 23,99%, Западно-бачком 24,33%, Јужно-бачком 28,00% и Сремском округу 26,68%.

Највећа излазност бирача на територији АП Војводине забележена је у општини Тител и износи 39,60%, а најмања у општини Жабаљ и износи 20,35%.

Покрајинска изборна комисија ће се обратити јавности са најновијим подацима након добијених података од изборних комисија изборних јединица о излазности бирача на бирачка места у 20 часова.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs