Саопштење - излазност за 19 часова

недеља, 20.05.2012.

Према обрађеним подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија изборних јединица, излазност бирача на бирачким местима у Аутономној Покрајини Војводини до 19,00 часова износи 43,22%.

Излазност бирача у Северно-бачком округу износи 42,75%, Средње-банатском 40,83%, Северно-банатском 45,17%, Јужно-банатском 41,94%, Западно-бачком 45,06%, Јужно-бачком 44,03% и Сремском округу 43,26%.

Највећа излазност бирача на територији АП Војводине забележена је у општини Тител и износи 58,58%, а најмања у општини Зрењанин и износи 38,00%.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs