Саопштење

среда, 25.08.2004.

Савез војвођанских мађара – Vajdasagi magyar szovetseg поднео је Покрајинској изборној комисији 25. августа 2004. године у 18,38 часова, изборну листу кандидата за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине под називом Савез војвођанских мађара - Vajdasagi magyar szovetseg – Кasza Jozsef.

Изборну листу је поднео Золтан Буњик, овлашћено лице за подношење изборне листе.
Изборну листу са пратећом документацијом су примили Стојан Печек, члан Покрајинске изборне комисије и Марија Жекић, секретар Покрајинске изборне комисије.

Уз изборну листу поднете су потврда о изборном праву за сваког кандидата, писмена изјава сваког кандидата да прихвата кандидатуру, потврда о пребивалишту за сваког кандидата, писмена сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси изборну листу, уверење о држављанству за сваког кандидата и списак бирача који подржавају изборну листу са изјавом сваког бирача.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs