Седница Покрајинске изборне комисије

понедељак, 17.12.2012.

Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној дана 17. децембра 2012. године образовала радне групе за нормативно – правне и материјално – финансијске послове.

Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној дана 17. децембра 2012. године образовала радне групе за нормативно – правне и материјално – финансијске послове.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs