Седница Покрајинске изборне комисије

среда, 26.12.2012.

Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној дана 26. децембра 2012. године у вези са спровођењем  допунских избора за избор посланика у Скупштини АП Војводине расписаних за 17. фебруара 2012. године,  закључила да упути дописе надлежним органима града, односно општине Изборних јединица Апатин, Зрењанин III и Србобран како би доставили предлоге за чланове Изборних комисија, које ће именовати Покрајинска изборна комисија. 

Покрајинска изборна комисија је, на истој седници, образовала радне групе за израду Роковника и образаца за спровођење допунских избора, расписаних за 17. фебруар 2013. године у Изборним јединицама Апатин, Зрењанин III и Србобран.

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs