Саопштење

уторак, 08.01.2013.

Председник Скупштине АП Војводине расписао је допунске изборе за избор посланика по већинском изборном систему у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран за 17. фебруар 2013. године. 

Изборне радње за спровођење допунских избора почеле су да теку данас, 08. јануара 2013. године. Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 08. јануара 2013. године донела одлуке о именовању чланова изборних комисија изборних јединица 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, утврдила обрасце за спровођење допунских избора (који се могу преузети са сајта ПИК-а: www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs) и донела Роковник за извршавање изборних радњи у поступку спровођења допунских избора.

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs