Седница Покрајинске изборне комисије

четвртак, 10.01.2013.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 10. јануара 2013. године, усвојила Извештај Радне групе за материјално-финансијске послове о потреби спровођења поступка набавке изборног материјала за спровођење допунских избора који ће се одржати 17. фебруара 2013. године и донела Закључке, који су достављени секретару Скупштине АП Војводине, на надлежан поступак.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs