Саопштење за јавност

четвртак, 17.01.2013.

Покрајинска изборна комисија је на 7. и 8. седници које су одржане 17. јануара 2013. године донела Одлуку о поверавању послова изборним комисијама изборних јединица 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран зa именовање бирачких одбора за спровођење допунских избора који ће се одржати 17. фебруара 2013. године и одредила координаторе за сарадњу са изборним комисијама изборних јединица на спровођењу допунских избора.

Такође, Комисија је образовала Радну групу за посматраче за праћење тока допунских избора и дала објашњења у вези примене става 3. члана 6., као и и члана 30. став 1. тачка 3. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, а која се мугу наћи на сајту Покрајинске изборне комисије www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs.

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs