Седница Покрајинске изборне комисије

уторак, 29.01.2013.

Покрајинска изборна комисија је на 9. седници којa je одржанa 29. јануара 2013. године донела Решење о бирачким местима за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на допунским изборима у Изборној јединици 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран и дала објашњења у вези примене члана 14., као и члана 22. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, на захтев Изборне комисије Изборне јединице 49 Србобран.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs