Саопштење

петак, 01.02.2013.

Рок за подношење предлога кандидата изборним комисијама изборних јединица 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на допунским изборима расписаним за 17. фебруар 2013. године истиче 01. фебруара 2013. године у 24,00 часа.

Изборне комисије ће најкасније у року од пет дана по истеку рока за предлагање кандидата да утврде листу кандидата у изборној јединици (06. фебруар 2013. у 24,00 часа).

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs