Саопштење за јавност

петак, 08.02.2013.

Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 08. фебруара 2013. године донела Oдлуку о накнади за рад органима за спровођење допунских избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 17. фебруара 2013. године, као и Одлуку о накнади материјалних и других трошкова на спровођењу допунских избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 17. фебруара 2013. године.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs