Саопштење

среда, 20.02.2013.

На допунским изборима за избор посланика у Скупштину АП Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17  Зрењанин III и 49 Србобран, који су одржани 17. фебруара 2013. године,  ниједан од предложених кандидата није добио већину од укупног броја бирача који су гласали у изборној јединици, те се, у складу са чланом 46 став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине („Службени лист АПВ“, број:3/12-пречишћен текст) гласање понавља у року од 15 дана.

Изборне комисије Изборних јединица 3 Апатин и 17 Зрењанин III су, у складу са чланом 48. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, доставиле Покрајинској изборној комисији Извештај о резултатима гласања за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, одржаног 17. фебруара 2013. године.

Поновљено гласање у Изборним јединицама 3 Апатин и 17 Зрењанин III одржаће се 3. марта 2013. године.

Изборна комисија Изборне јединице 49 Србобран није утврдила резултате гласања, с обзиром да је, због поднетих приговора, у току рок за подношење жалбе надлежном суду.

Извештај о резултатима гласања за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, одржаног 17. фебруара 2013. године – Изборна јединица 3 Апатин

Извештај о резултатима гласања за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, одржаног 17. фебруара 2013. године – Изборна јединица 17 Зрењанин III

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs