Саопштење

петак, 22.02.2013.

Изборнa комисијa Изборнe јединицe 49 Србобран је дана 22. фебруара 2013. године, у складу са чланом 48. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, доставила Покрајинској изборној комисији Извештај о резултатима гласања за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, одржаног 17. фебруара 2013. године.

Поновљено гласање у Изборној јединици 49 Србобран одржаће се 3. марта 2013. године.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs