Саопштење

среда, 01.09.2004.

Покрајинска изборна комисија на 12. седници одржаној 1. септембра 2004. године. даје објашњења поводом учесталих питања предлагача и изборних комисија изборних јединица:

Да ли је могуће формирати коалицију између политичке странке и групе грађана?

Одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине предвиђено је да се по пропорционалном изборном систему у Покрајини, као једној изборној јединици, бира 60 посланика на основу листе политичке странке (страначка изборна листа), коалиције политичких странака (коалициона изборна листа) или групе грађана (изборна листа групе грађана), док по већинском изборном систему кандидата за посланика могу предлагати посебно или заједно политичке странке и друге политичке организације, односно коалиције више странака.
Како се из цитираних одредби несумњиво може утврдити Одлука не даје могућност да се коалициони споразум може закључити између политичке странке и групе грађана, односно између коалиције политичких странака и групе грађана.

Да ли Изјава бирача о подржавању изборне листе , односно предлога кандидата за посланика (образац ИПАПВ/П - 5 и образац ИПАПВ/В-2а) мора бити оверена искључиво пред општинским судом или општинским – градским органом управе у месту пребивалишта бирача који их подржава ?

Комисија је мишљења да Изјава бирача о подржавању изборне листе , односно предлога кандидата за посланика , обзиром на њен карактер може бити оверена пред било којим стварно надлежним органом (општинским судом или општинским – градским органом управе).

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs