Саопштење

уторак, 26.03.2013.

Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 26. марта 2013. године, донела oдлукe о престанку рада изборних комисија изборних јединица 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран.

Такође, Покрајинска изборна комисија је на истој седници усвојила Извештај о извршеним средствима обезбеђеним у Буџету АП Војводине за спровођење допунских избора у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, одржаних 17. фебруара и 3. марта 2013. године, који ће бити достављен Одбору за административна и мандатна питања Скупштине АП Војводине.

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs