Саопштење

понедељак, 07.12.2015.

Покрајинска изборна комисија се на седници одржаној дана 03. децембра 2015. године упознала са предлогом трошкова за спровођења избора посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине у 2016. години и овластила Радну групу за материјално финансијске послове да сачини коначан предлог за трошкове спровођења избора посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине и предлог достави Генералном секретару Скупштине АП војводине, с обзиром да се средства за спровођење избора обезбеђују у делу Буџета Скупштине. 

Комисија је донела и Решење o измени Решења о именовању чланова Радне групе за материјално – финансијске послове, којим се Вања Ковачевич Каназир именује за члана Радне групе за материјално – финансијске послове и Решење о измени решења о именовању чланова Радне групе за нормативно – правне послове, којим се Милорад Гашић именује за члана Радне групе за нормативно – правне послове.

Сарадница Покрајинске изборне комисије, Биљана Чакан, представила је члановима нови изглед и садржај интернет презентације Покрајинске изборне комисије.

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs