Саопштење са 26. седнице

понедељак, 25.01.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 22. јануара 2016. године, образовала Радну групу за обављање припремних радњи у циљу одређивања предмета јавних набавки за потребе Покрајинске изборне комисије са задатком да утврди спецификацију изборног материјала за избор посланика у Скупштину АП Војводине и обави друге припремне радње у циљу одређивања предмета јавних набавки, те да о томе достави Извештај Покрајинској изборној комисији.

Комисија је, такође овластила Радну групу за нормативно – правне послове да сагледа потребу за изменама Пословника Покрајинске изборне комисије. 

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs