Саопштење са 28. седнице

петак, 11.03.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 10. марта 2016. године, донела Пословник Покрајинске изборне комисије и Одлуку о одређивању боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима који ће се одржати у 2016. години, којом је утврдила да ће се гласачки листић штампати на папиру боје FABRIANO VERDE CHIARO (светло зелена), а контролни лист на папиру боје FABRIANO AVORIO (слонова кост).

Покрајинска изборна комисија је, на истој седници, донела и неколико аката који се односе на организационе и друге послове везане за спровођење избора за посланике у Скупштину АП Војводине, који ће се одржати у 2016. години. 

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs