Саопштење са 29. седнице

четвртак, 17.03.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 17. марта 2016. године, донела Одлуку о образовању радних група Покрајинске изборне комисије.

Покрајинска изборна комисија образовала је следеће радне групе:

  1. Радна група за нормативно – правне послове;
  2. Радна група за материјално – финансијске послове;
  3. Радна група за приговоре;
  4. Радна група за координацију са Републичком изборном комисијом и другим изборним органима;
  5. Радна група за посматраче;
  6. Радна група за припрему и штампање изборног материјала;
  7. Радна група за статистичку обраду изборних резултата.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs