Саопштење

понедељак, 21.03.2016.

Потписи бирача који подржавају изборну листу за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине на изборима у 2016. години, након расписивања избора, овераваће се у суду, у органу општинске управе или код јавног бележника.

Накнада за оверу потписа бирача износиће 50 динара, на основу Мишљења Министарства правде Број: 011-00-00064/2016-05 сходном применом Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор одборника („Службени гласник РС“, број: 12/2016).

Мишљење Министарства правде налази се у прилогу овог саопштења.

 

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs