Обавештење

уторак, 22.03.2016.

Председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине Иштван Пастор, расписао је дана 22.марта 2016. године изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине. Избори ће се одржати у недељу 24. априла 2016. године истог дана када ће се одржати и избори на републичком и локалном нивоу.

Покрајинска изборна комисија је орган који спроводи избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 22.марта 2016. године. 

Седиште Покрајинске изборне комисије је у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Владике Платона бб, Нови Сад.

Изборни материјал у електронском облику може се преузети на сајту www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs, а може се и непосредно преузети у седишту Покрајинске изборне комисије. 

Подносиоци изборних листа, могу благовремено најавити време за подношење изборне листе Покрајинској изборној комисији и предати их најкасније 08. априла 2016. године у 24 часа.

Контакт телефони/факс: 021/487-4143; 021/456-010; 021/456-012; 021/487-4188;

Е-mail: pik@skupstinavojvodinе.gov.rs;

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дарко Рудић

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs