Саопштење

среда, 23.03.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 23. марта 2016. године у 10.00 часова Изборну листу Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Szövetség  коју је поднео Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор.

Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу  листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs