Саопштење са 37. седнице

петак, 08.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 08. априла 2016. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе Magyar mozgalom az autonómiáért – Dr.Korhecz Tamás – VMDK – Csonka Áron Мађарски покрет за аутономију – Др Тамаш Корхец – ДЗВМ – Арон Чонка, под редним бројем 10.

Комисија је такође утврдила да Коалиција Демократска заједница војвођанских Мађара - Демократска заједница Хрвата има положај коалиције политичких странака националних мањина.

Комисија је на истој седници донела и Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs