Саопштење

петак, 08.04.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 8. априла 2016. године у 22.30 часова Изборну листу За слободну Србију - ЗАВЕТНИЦИ - Милица Ђурђевић , коју је поднела Група Грађана За слободну Србију – ЗАВЕТНИЦИ - Милица Ђурђевић.

Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs