Саопштење са 40. седнице

понедељак, 11.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 11. априла 2016. године, донела Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 24. април 2016. године којим је одређено  да у Аутономној покрајини Војводини има 1785 бирачких места.

Покрајинска изборна комисија је, на истој седници, донела Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године и Решења о именовању представника Коалиције Демократска заједница војвођанских Мађара –Демократска заједница Хрвата и представника Српско руског покрета, у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Покрајинска изборна комисија је такође разматрала пет приговора који су благовремено поднети Покрајинској изборној комисији. Одлучујући по приговорима Комисија је донела следећа решења:

  • Решење  којим се одбија Приговор који је поднео Бојан Стојановић из Новог Сада на Предлог решења о проглашењу Изборне листе Magyar mozgalom az autonómiáért – Dr. Korhecz Tamás VMDK – Csonka Áron Мађарски покрет за аутономију – Др Тамаш Корхец – ДЗВМ – Арон Чонка;
  • Решење којим се одбија Приговор који је поднео Милан Милутин из Новог Сада на   одлуку Покрајинске изборне комисије донету на 39. седници одржаној 9. априла 2016. године којом је одбијен његов предлог;
  • Решење којим се усваја Приговор који је поднео Бранислав Богарошки, овлашћено лице подносиоца Изборне листе Коалиције Ненад Чанак – Лига соијалдемократа Војводине – Дигни главу!. Наведеним Решењем се поништава Решење Покрајинске изборне комисије којим се Коалицији Толеранција утврђује положај коалиције политичких странака националних мањина и Закључак  којим је  подносиоцу Коалицији Толеранција наложено да у року од 48 часова отклони недостатке наведене у Закључку, те се одбија проглашење Изборне листе Војвођанска толеранција.
  • Решење којим се одбија Приговор који је поднео Никола Штула из Суботице на Решење Покрајинске изборне комисије којом се одбија проглашење Изборне листе „Доста је било – Саша Радуловић“ и
  • Решење којим се усваја Приговор који је поднео Никола Бањац из Новог Сада и којим се поништава Решење Покрајинске изборне комисије о проглашењу Изборне листе „Грађани и Грађанке Србије“, те се одбија проглашење наведене изборне листе.
 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs