Саопштење за јавност

уторак, 12.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је дана 11. априла 2016. године  донела Решење о одбијању приговора  подносилаца изборне листе „Доста је било – Саша Радуловић“ а који је поднет на Решење којим је раније одбијена та изборна листа.

Покрајинска изборна комисија саопштава да  је разлог за одбијање листе чињеница да је дана, 8. априла 2016. године у 23. 54 ова листа поднета од стране неовлашћеног лица а не Групе грађана која се  у смислу Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине–(Сл. Лист АПВ број: 23/2014) оснива писаним споразумом најмање десет бирача. У конкретном случају Споразум о оснивању групе „Доста је било – Саша Радуловић“ својим потписом је основало девет бирача чиме им не може бити признато својство Групе грађана односно овлашћеног подносиоца изборне листе. Поднетим приговором није достављена нова документација којом би се потврдили другачији наводи, тако да је Покрајинска изборна комисија у Решењу о одбијању приговора остала при ранијем ставу. 

Подносилац изборне листе „Доста је било- Саша Радуловић“ у овом тренутку располаже  правним средством које ће довести до судске контроле рада Комисије пред Управним судом. 

Како би се избегла свака даља политизација, напомињемо да Покрајинска изборна комисија ради у проширеном саставу који чине дипломирани правници-представници свих  политичких странака, коалиција и група грађана чије су Изборне листе за Покрајинске изборе 2016. године проглашене. Чињеница да је приговор подносилаца Изборне листе „Доста је било-Саша Радуловић“ одбијен већином гласова чланова Покрајинске изборне комисије, доказ је да је овде у питању чисто правно а никако политичко питање.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs