Конференција за штампу Покрајинске изборне комисије

четвртак, 09.09.2004.

Присутни: Слободан Надрљански, председник Комисије и чланови: Бела Мијавец, Стојан Печек, Милорад Гашић, Милутин Раонић и Марија Жекић, секретар Комисије.

Покрајинска изборна комисија именована је Одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 13. августа 2004. године.

У стални састав Комисије именовани су председник, заменик председника и шест чланова који имају своје заменике.

Председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине расписао је 16. августа 2004. године изборе за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине за 19. септембар 2004. године.

Прву седницу Покрајинска изборна комисија одржала је 16. августа 2004. године. Закључно са 08.септембром, одржано је укупно 19 седница Комисије.

Комисија је утврдила да је у бирачке спискове на територији Аутономне Покрајине Војводине уписано укупно 1.659.177 бирача, који ће гласати на укупно 1.666 бирачких места.

Припрема изборне документације врши се у складу са Законом о службеној употреби језика и писама, тако да ће се гласачки листићи и сав други изборни материјал штампати на српском језику ћириличким писмом и на језицима и писмима који су у службеној употреби у општинама у којима живе припадници националних мањина. Поштујући овај принцип, евидентирано је укупно 20 различитих комбинација језика и писама који су у службеној употреби у општинама на територији Аутономне Покрајине Војводине.

По пропорционалном изборном систему бира се 60 посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и у том случају Аутономна Покрајина Војводина чини једну изборну јединицу.

Закључно са 08. септембром 2004. године, Комисија је прогласила укупно 10 изборних листа и то:

1. "Демократска странка – Борис Тадић"
2. Савез војвођанских мађара – Vajdasági magyar szovetség . Kasza József
3. Српска радикална странка – Томислав Николић
4. "Заједно за Војводину – Ненад Чанак" (Војвођанска унија-Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански Савез Србије и Социјалдемократска унија)
5. "Г17 плус-Мирољуб Лабус"
6. Социјалистичка партија Србије
7. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница
8. Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти Војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић
9. Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић
10. Нова Србија – Велимир Илић

Проглашењем наведених изборних листа, сви предлагачи стекли су право да делегирају своје представнике у проширени састав органа за спровођење избора, тако да Покрајинска изборна комисија ради у саставу председник, заменик председника и 16 чланова који имају своје заменике.

Комисија је донела једно решење о одбијању проглашења изборне листе коју је поднела Демократска заједница војвођанских Мађара, услед недостатака који су евидентирани у документацији поднетој уз предлог, а који нису отклоњени у прописаном року.

За политичке странке Савез војвођанских Мађара и Демократска заједница војвођанских Мађара, Комисија је утврдила да за изборе који се одржавају 19. септембра 2004. године, имају статус политичких странака националних мањина.

Током спровођења изборних радњи, Комисији је поднето укупно три приговора од странака, односно бирача који су сматрали да им је повређено изборно право или је повређен изборни поступак. Два приговора Комисија је одбила као неосноване (Војвођански блок – Уговор грађана Војводине и Демократске заједнице војвођанских Мађара), а један је одбацила као неблаговремен и поднет од стране неовлашћеног лица (Војвођански грађански покрет).

Поднета је једна жалба Општинском суду у Новом Саду који је проглашен за надлежни суд за решавање по жалбама у поступку спровођења покрајинских избора. Овај суд је жалбу одбио.

По већинском изборном систему бира се 60 посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у 60 изборних јединица.

Изборе за посланике по већинском изборном систему спроводе изборне комисије изборних јединица и према подацима које су доставиле Покрајинској изборној комисији закључно са 8. септембром 2004. године до 13,00 часова обрађено је укупно 20 листа кандидата са укупно 151 кандидатом за посланике у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему. За обраду је остало још 40 изборних јединица и исто толико листа кандидата.

Посебно поглавље у Упутству о спровођењу избора за посланике у Скупштину АП Војводине посвећено је посматрачима.

Изборе за посланике у Скупштину АП Војводине могу да прате домаће невладине организације регистроване као организације за праћење избора, домаћи медији, представници других држава, међународних невладиних организација и страних медија, као и друге домаће невладине организације.

Пријава, односно захтев за праћење избора подноси се на одговарајућем обрасцу, који се налази на сајту Покрајинске изборне комисије www.izboriapv2004.info, најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора.

Закључно са 08. септембром 2004. године, захтев за праћење избора поднела је Посматрачка мисија Европске Уније.ИЗБОРНИМ КОМИСИЈАМА ИЗБОРНИХ ЈЕДИНИЦА

Обавештавамо вас да је Покрајинска изборна комисија 7. септембра 2004. године прогласила 10. изборну листу Нова Србија – Велимир Илић, чиме је предлагач, Нова Србија стекао право да одреди члана и заменика члана за спровођење избора у проширеном саставу, односно изборне комисије изборне јединице и бирачког одбора.

Покрајинска изборна комисија је на 19. седници одржаној 8. септембра 2004. године заузела став да ако општинска-градска изборна комисија, односно бирачки одбор образован за избор одборника у скупштину општине односно града, врши послове изборне комисије изборне јединице, односно бирачког одбора за избор посланика у Скупштину АП Војводине, у проширени састав те комисије, односно бирачког одбора не могу се именовати представници потврђених и проглашених изборних листа који су већ именовали представнике, појединачно или у оквиру коалиције странака, проширени састав према прописима о локалним изборима.


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Слободан Надрљански, с.р

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs