Саопштење са 48. седнице

среда, 27.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 27. априла 2016. године, разматрала Приговор који је поднела Јелена Гроздановић и одбила га као неоснован. 

Такође, Покрајинска изборна комисија је разматрала приговоре 1-8 које је поднео Горан Миленковић, овлашћено лице подносиоца изборне листе СРПСКО - РУСКИ ПОКРЕТ и одбацила их као неблаговремене.

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs