Почело штампање изборног материјала

субота, 11.09.2004.

У штамаприји ДОО «STYLOS» Нови Сад данас је почело штампање гласачких листића и другог изборног материјала за изборе за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписане за 19. септембар 2004. године.
У складу са одлукама Покрајинске изборне комисије штампаће се 1.659.177 гласачких листића по већинском изборном систему на папиру у роза боји и 1.659.177 гласачких листића по пропорционалном изборном систему, на папиру у плавој боји, као и 0,3% резервних гласачких листића.
Гласачки листић и други одговарајући изборни материјал штампа се на српском језику ћирилицом. За подручја Покрајине где су у службеној употреби језици и писма националних мањина гласачки листићи, листа кандидата, изборна листа, збирна изборна листа и записници о раду бирачких одбора штампају се на српском језику, ћириличким писмом и испод текста на српском језику штампају се на језицима и писмима националних мањина одређених Статутом општине који су у службеној употреби у општинама где живе припадници тих мањина.
Почетку штампања присуствовали су Бранислава Малешев, члан проширеног састава и Леваи Илдико, заменик члана проширеног састава Покрајинске изборне комисије.
Штампање ће се обавити под строгим надзором, а лицима које овласте подносиоци листа кандидата, односно изборних листа, oмогућено је да прате читав процес, од припреме за штампу до дистрибуције изборног материјала.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs